Week tegen pesten

© Lotte Veuchelen - BS Sint-Joost-aan-zee

Inspiratie om met je klas of school rond dit thema aan de slag te gaan vind je hier: 

Vlaams Netwerk 'Kies kleur tegen pesten':

 • De website (https://kieskleurtegenpesten.be/de-week/) bundelt acties van verschillende organisaties die rond pesten werken. Zo kan je er materialen bestellen, gratis actiefiches downloaden om op een veilige manier over        pesten in gesprek te gaan en deelnemen aan de 'Ketnet-stip-it'-actie...

In de Bibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel vind je heel wat materialen. Enkele tips: 

 • Kinderen en... geen grapjes over pesten: activiteiten om kinderen te helpen hun woede te beheersen, conflicten op te lossen, empathie te ontwikkelen en goed om te gaan met anderen
 • Kikkerbecool: verschillende educatieve spelen die de sociale vaardigheden van kinderen versterken www.decoolekikker.nl (lager)
 • Onze klas ons team en Ons team in actie: Interactieve tussendoortjes om te bouwen aan een positieve klasgroep (kleuter en lager)
 • Methode Cas en Lisa: handleiding, spelletjes, handpoppen, vertelplaten en prentenboeken om samen met kleuters sociale vaardigheden te oefenen (kleuter)
 • Muis, monster en ik: lessen in assertiviteit voor jonge mensen (lager)
 • Van pesten naar samenwerken: oplossingsgerichte aanpak van pestgedrag op school 
 • Maak van je school een goedgevoelschool!: het boek kan dienen om nieuwe inzichten en tips te verkrijgen om het goed gevoel te versterken
 • Klasse-werk, Phanta-Rei: 36 direct toepasbare lessen ter bevordering van het pedagogisch klimaat in de klas 
 • Helpende gedachten: positieve hulpkaarten om kinderen te helpen positief te denken en te doen
 • Kinderkwaliteitenspel: kinderen op een speelse manier bewust laten worden van hun kwaliteiten/talenten
 • VlinderNET: Informatief spel over cyberpesten en veilig internet (secundair)

     --> Meer info? Check de catalogus: https://www.onderwijscentrumbrussel.be/diensten/onderwijsbibliotheek

Enkele ideeën van en voor Brusselse leerkrachten in samenwerking met partners: 

     --> Meer info? https://klasinbrussel.be/

© Lotte Veuchelen - BS Sint-Joost-aan-zee