Extra Muros activiteiten met de erfgoedapp

©FARO

Voorlopig ( tot eind september 2021 ) blijven de strengere Coronamaatregelen voor scholen van eind vorig schooljaar gelden voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. De specifieke maatregelen van de overheid voor extra-muros activiteiten kan je hier terugvinden.

Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden.

Het komt er op neer dat je nog wel de wijde wereld in  kan trekken met je klasgroep, maar dat je dit doet met eigen vervoer, en geen gebruik maakt van openbaar vervoer.

Om in je schoolomgeving interessante locaties, organisaties of activiteiten te vinden die je onderwijs kunnen verrijken, kan je steeds de website www.klasinbrussel.be gebruiken.

Een andere manier om op zoek te gaan naar interessant erfgoed in de schoolomgeving is de app van FARO de erfgoedorganisatie (FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld).  Met de erfgoedapp die eenvoudig te downloaden is op je smartphone kan je nagaan welk interessant aanbod er is in de schoolomgeving. Zoek je inspiratie om je lessen MMWT of andere vakken te linken met de leefwereld van je leerlingen, dan kan deze app je hierbij helpen. Interessant als je “Breed leren” wil realiseren in de praktijk.