Standbeeld Bruegel

Kapellemarkt
1000 Brussel

Standbeeld Bruegel

Een standbeeld van Pieter Bruegel de Oude werd in november 2015 ingehuldigd aan de Kapellekerk in Brussel.
Eigenlijk had het er al dertien jaar moeten staan, maar het Bruegelbeeld was jarenlang onderwerp van politiek en communautair getouwtrek.
Het is een bronzen standbeeld gemaakt door beeldhouwer Tom Frantzen.
Het beeld werd geplaatst bij de Kapellekerk waar Bruegel begraven ligt.