Van loopfiets tot fietsbrevet in Jette

Van loopfiets tot fietsbrevet in Jette

In de Heilig-Hartschool in Jette werken de leerkrachten bewegingsopvoeding, klasleerkrachten, ouders, kinderen, vrijwilligers, politie, gemeentediensten en andere partners samen aan een doorgaande lijn rond fietsen van de onthaalklas tot het 6de leerjaar. 

Fietsen tijdens de lessen bewegingsopvoeding, van loopfietsen op de speelplaats tot fietsen naar het zwembad:
* Kinderen en ouders krijgen de vraag om zoveel mogelijk de eigen fiets mee te brengen naar school op dagen dat er fietsactiviteiten zijn. De school heeft ook eigen (loop)fietsen voor kinderen voor wie dit niet mogelijk is. 
* Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar fietsen naar het zwembad. Vrijwilligers begeleiden de fietsende leerlingen.

Leerlingen van de schoolsportraad ondersteunen jongere leerlingen van het eerste leerjaar die extra tijd nodig hebben om (beter) te leren fietsen tijdens de middagspeeltijd.

De werkgroep mobiliteit coördineert het schoolvervoerplan. Er is heel wat communicatie om ouders, leerlingen, personeel te sensibiliseren en te motiveren voor gezonde en veilige verplaatsingen.  
Jaarlijks organiseert de werkgroep:
* Fietsdag: op 27 september: tijdens het feest van de Franse gemeenschap, kan de school ook de speelplaats van de Franstalige school gebruiken. Op het programma: fietsjes wassen, fietsen over hindernissen, fiets laten herstellen, een interactieve fietsquiz, fietstocht,...
* 2 weken "Sam de Verkeersslang": ouders en kinderen sensibiliseren om naar school te strappen.  
* Fluo-acties: voor meer zichtbaarheid en veiligheid in de wintermaanden. 
* Woensdag Samdag: kinderen en ouders motiveren om 1 dag per week zonder auto naar school te komen. 

Ook de klasleerkrachten werken rond het thema verkeer, in de klas en in de schoolomgeving:
* Kleuters en kinderen van de lagere school brengen een bezoek aan het verkeerspark en krijgen er brevetten uitgereikt, aangepast aan hun leeftijd.
* De leerlingen van het 5de leerjaar fietsen op straat en behalen hun fietsbrevet onder begeleiding van de lokale politie. 

Kleuter - Lager

Reactie toevoegen