Recycleren kan je leren!

Recycleren kan je leren!

Werken rond recyclage biedt vele mogelijkheden: milieuvraagstukken aanbrengenstilstaan bij armoede en overconsumptie, bij muzische vorming werken rond upcycling, ...

Talrijke plaatsen zijn te bezoeken in het kader van recyclage:

Lager - Secundair

Kringloopwinkels:

  •  Troc
  •  Oxfam
  •  Vele kleding tweedehandswinkels in Brussel vb. T2

Schoolprojecten Leefmilieu Brussel vind je hier.

Verder zijn er ook MOS-trajecten voor de scholen. 

Zelf nog ideeën? Vul gerust aan! 

Reactie toevoegen