Hoogteverschillen in het Dudenpark

Hoogteverschillen in het Dudenpark

Een van de opvallende elementen in het Dudenpark zijn de hoogte-verschillen. In ons geglooide Brussel geen probleem om hoogteverschillen te vinden, maar het Dudenpark biedt een veilige en meer besloten omgeving om er een uitgebreide studie van te maken.

 

Secundair - 1e graad

Intro in de klas

De theorie rond hoogte wordt uit de doeken gedaan op de klasvloer (voor topografische kaarten van Brussel, zie http://www.ngi.be/topomapviewer/public?lang=nl&). Vervolgens kun je met de leerlingen aan de slag gaan om een inschatting te maken van de hoogtes in het Dudenpark. Voorbeelden om dit op de klasvloer te brengen is bv. door een maquette te maken met klei of een lijn te trekken op de kaart en de leerlingen de hoogtes op deze lijn te laten schetsen.

Vervolgens kun je met de klas naar het Dudenpark om de tekeningen te vergelijken met de realiteit. Eens ter plaatse kun je ook van de gelegenheid gebruik maken om het effect van hoogte op de abiotische factoren te vergelijken.

- Bodemsoort: Welke soort bodem is er boven op de heuvel? Welke onderaan?

- Vochtgehalte: Is er meer vocht bovenaan de heuvel of onderaan? Hoe zou dit komen?

- Zuurtegraad: Zit er een verschil in pH tussen de verschillende hoogtes? Ga ten rade bij de leerkracht chemie om het conept pH te kaderen en goede manieren om de pH van bodem te meten.

...

Reactie toevoegen