De geest van Brussel: aan de slag met historisch erfgoed

De geest van Brussel: aan de slag met historisch erfgoed

"De Geest van Brussel" is een activiteit van "Erfgoedklassen Brussel" voor leerlingen van de 3de graad lager en de 1ste graad secundair onderwijs, over het historisch erfgoed van Brussel. 

De activiteit bestaat uit verschillende fasen: 

- Leerlingen bezoeken historische gebouwen en krijgen uitleg van een gids van de organisatie "Erfgoedklassen". De locaties zijn zo gekozen dat de belangrijkste historische periodes tussen de Middeleeuwen en de huidige tijd aan bod kunnen komen. Naargelang de interesse van de scholen of de thema's die aan bod komen in de klas kunnen er locaties aangepast worden.

- Er wordt gewerkt met expertgroepjes: elk groepje wordt expert in een bepaalde plaats of gebouw, vb. Koningsplein en Warandepark, Beurs en centrale lanen, Klein Kasteeltje, … .
Leerlingen onderzoeken de gebouwen door informatie op te zoeken over het gebouw: de functie , de tijd dat het gebouwd werd,....etc ,

- Op basis van het bezoek, de info van de gids en het consulteren van diverse bronnen, maken de leerlingen een tekst op voor het videoverslag.  

- De leerlingen maken een videoreportage over gebouwen in  Brussel die typerend zijn voor een bepaald historisch tijdperk. De filmfragmenten kunnen  gemonteerd worden tot een reportage die bekeken kan worden door bijv. de ouders.

Een gelijkaardige aanpak kan je ook vinden in de WO-methode "Wereld(k)uren, waar in het thema 11 "reis door de tijd" historische periodes worden bestudeerd door de leerlingen

 

Lager - 3e graad - Secundair - 1e graad

In samenwerking met

Deze activiteit is gratis. Contacteer erfgoedklassen Brussel voor meer informatie.

Leerlingen kunnen vooraf aan de hand van kaarten en plattegronden de route uitstippelen van de school naar de juiste bestemmingen ( kaartvaardigheden ), of kunnen op de site  van de MIVB of met behulp van uurtabellen de best mogelijke route met openbaar vervoer zoeken. 

Reactie toevoegen