Circulaire economie: schoolmateriaal 'leasen'

MOS Brussel

Circulaire economie: schoolmateriaal 'leasen'

Circulaire economie wint meer en meer aan belang en het is dus belangrijk dat dit item op school aan bod komt, of het nu is binnen het vak economie, seminarie 'ondernemen' of een vrijwillige werkgroep die op zoek is naar wat inkomsten voor de zesdejaarsreis. 

Wat is circulaire economie? Hiervoor kun je steeds een workshop boeken bij bv. GoodPlanet, of zelf naar inspiratie zoeken op vlaanderen-circulair.be, en mvonederland.nl. Belangrijk hierbij is om het verschil te duiden tussen de lineaire en de circulaire economie en te linken aan concrete voorbeelden (bv. fairphone vs traditionele smartphone, tweedehandswinkels vs. traditioneel systeem,...). 

Na de intro rond circulaire economie, is het tijd om een concrete onderneming uit te werken

Tegenwoordig duikt het concept 'leasing' steeds meer op. Je koopt geen auto meer, je least er eentje voor enkele uren met Cambio. Je koopt geen boormachine meer voor die paar keer dat je er een nodig hebt, je leent er eentje uit bij concepten zoals 'Tournevie'. Met andere woorden, je betaalt niet voor het materiaal, maar voor de dienst. Zoiets kan ook prima werken op school! Pen leeg? Haal een nieuwe op! Geodriehoek kwijt? Pik er eentje op in de deelwinkel. Rekenmachine thuis vergeten voor die belanrijke toets, leen er een uit via het 'Deluxe' lidmaatschap!

Eerst en vooral moet je beslissen wie je doelgroep is en welke producten je wilt leasen. Richt je je enkel op schrijfgerief of plunder je de verloren voorwerpen-voorraad van afgelopen schooljaar? Je kunt er bijvoorbeeld ook enkele LO-tshirts in opnemen, op voorwaarde dat deze na gebruik uiteraard gewassen worden.

Dan moet je uitdokteren op welke manier je systeem zal werken. Open je een winkeltje tijdens de pauze? Een vast aanspreekpunt per klas met toegang tot de deelkast? Moeten leerlingen zich jaarlijks inschrijven, waarvoor ze een lidkaart ontvangen? Of werk je per trimester? 

Waar je geleaste spullen vandaan komen, is uiteraard ook een factor. Zo kun je er inkopen via de reguliere weg, promo-materiaal scoren bij naburige bedrijven en buurtbewoners (iedereen heeft wel wat pennen rondslingeren), de eerder genoemde verloren voorwerpen plunderen of zelf iets laten ontwerpen en maken ism een hogeschool (bv. via de opleiding ontwerp- en productietechnologie aan Odisee). Let bij deze laatste optie ook zeker op de duurzaamheid van je ontwerpen! Zo bestaat er bijvoorbeeld een bic van karton, met bloemzaadjes in verwerkt, die je na gebruik kunt begraven en groen uit kunt laten ontspruiten!

Eens alles gefabriceerd is, kun je beginnen verkopen. Communiceer waarom jullie de uitleendienst opstarten, zo creëren jullie draagvlak bij jullie klanten rond het thema.

Secundair

Leefmilieu Brussel bundelde heel wat informatie en hulpbronnen over Zero Afval.

Een startbudget kun je verkrijgen door een project in te dienen bij Leefmilieu Brussel in de periode april-mei of via de VGC-subsidie "Educatieve initiatieven". 

Reactie toevoegen