Beter Buiten 0 - Talige taken met takken en slakken

Beter Buiten 0 - Talige taken met takken en slakken

Duur activiteit: 15-60 min, afhankelijk van aantal woorden en de werkvorm

Materiaal: Afhankelijk van de aan te leren woorden

Verloop activiteit:

Zelfstandige naamwoorden :

Stap 1: Maak met de woordenschat die de kinderen moeten inoefenen tijdens de taalvakken (Nederlands of Frans) kaartjes met prenten en kaartjes met de woorden. Deze kunnen uit een woordenlijst Frans komen, of uit een moeilijkere tekst uit de methode. Verstop één set op het schoolterrein of in een naburig park.

Stap 2: Verdeel de kinderen in groepjes en geef hen de opdracht om zoveel mogelijk paren te maken tussen een prent en een woord.

Bij het inoefenen van thematische woordenschat (bv. groenten en fruit), kun je de kaartjes ook steeds vervangen door de echte voorwerpen. Ga in winkels op zoek naar allerhande etenswaren, neem van thuis allerhande reisspullen mee, gebruik kledingstukken van de kinderen,…

Bijvoeglijke naamwoorden:

Stap 1: Bereid enkele adjectieven voor die de kinderen in de klas gezien hebben en ga met de kinderen naar buiten.

Stap 2: Leg in het midden van de kring een voorwerp, bijvoorbeeld een stok. Daag hen uit om iets te vinden op het terrein dat lichter is, groter is, groener is, mooier is,… Vergelijk de resultaten van de leerlingen. Wie heeft het zwaarste voorwerp? Wie het grootste?

De oefening kan uitgebreid worden door criteria te kiezen om het materiaal te ordenen en door effectief meetinstrumenten te hanteren om dit na te gaan.

Werkwoorden/spreekwoorden:

Stap 1: Schrijf  de werkwoorden en spreekwoorden die aan bod kwamen in de klas op kaartjes. Verdeel de leerlingen in gelijke groepjes.

Stap 2: Leerlingen werkwoorden of spreekwoorden laten uitbeelden kan even goed buiten als vooraan de klas. In deze fiche kiezen we ervoor om het inoefenen in estafette-vorm te laten gebeuren. Leerlingen lopen naar de werkwoorden of uitdrukkingen aan de andere kant van de speelplaats en terug. Ze beelden hun kaartje uit. Pas als er juist geraden wordt mag de volgende vertrekken.

Stap 3: De groep met het meeste kaartjes na 10 minuten of de groep die het eerste 5 kaartjes heeft wint. Op die manier heb je een goede synthese-opdracht op het einde van een thema en zijn de leerlingen ineens een boel energie kwijt!

Mogelijke uitbreidingen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter inspiratie, twijfel niet om deze aan te passen of helemaal andere werkvormen te gebruiken! Door de buitenruimte te gebruiken voor een herhalingsopdracht, komen de leerlingen in contact met de verschillende begrippen in verschillende contexten, wat verankering van de kennis alleen maar ten goede komt!

 

 

Lager

Reactie toevoegen