Beter Buiten 0 - Muzix – Natuur & muziek

Beter Buiten 0 - Muzix – Natuur & muziek

Samenvatting

Met natuurmateriaal geluiden en muziek maken.

Uitgewerkte activiteit

Duur activiteit: 30-60 min.

Materiaal: Natuurmateriaal uit de buurt, eventueel bakjes of smal lang zeil.

Verloop activiteit:

Stap 1: Leg het doel en de opdracht uit. Voorzie een tafel met kosteloos materiaal of laat hen zelf op zoek gaan naar materiaal in de klas of in de buitenruimte.

Stap 2: Leerlingen gaan met gevonden of aangereikt natuur of kosteloos materiaal aan de slag om geluidsinstrumenten te maken. Wat klinkt er goed. Wat leent zich als eerder als ritme-instrument, wat tot melodie-instrument?

Stap 3: In groepjes van 5-10 leerlingen bereiden ze een kort optreden voor met hun instrumenten. Ze beginnen met de ritmes en voegen geluiden of melodie toe. Er kan ook bij gezongen worden (vb. chanten zoals de natuurvolkeren, zoek zeker “Native Chanting eens op YouTube!)

Stap 4: Alle groepjes doen hun voorstelling voor de andere leerlingen, of voor leerlingen van andere klassen.

Mogelijke uitbreidingen:

Ga op stap in de wijk / buurt met een ‘Zotte fanfare’ of ga op een pleintje een optreden geven. De leerlingen verkleden zich dan met natuurmateriaal: klimop, stengels, takken, schminken kan met modder, bladgroen, kleurige bloemen,… Ook een leuke activiteit voor de ouders als ze opgehaald worden op school!

Ik heb de kinderen in onze weide op zoek laten gaan naar allerlei materialen waarmee ze muziek konden maken. Nadien was het de bedoeling dat elke groep een muziekstukje had met of zonder zang.

Ze hebben dit dan voor de eerste graad getoond.

Lager

Reactie toevoegen